Letölthető okiratminták a civil szervezetek számára

2015. március 31.

Az alapszabály, alapító okirat, illetve egyéb okirat sablonok közzétételével az OBH az egyes szervezetek létesítéséhez, működéséhez kíván segítséget nyújtani, ennek keretében a nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárás esetén használandó dokumentumok elkészítését megkönnyíteni.

2015. január 1-jével jelentős előrelépés következett be az ügyintézésben, ugyanis a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek immár elektronikus úton adhatják le kérelmüket, ami reményeink szerint lényegesen gyorsabb és kényelmesebb ügymenetet eredményez majd.

Az OBH a bíróságokkal együttműködve olyan letölthető okiratmintákat tett elérhetővé a civil szervezetek számára (alapszabály, tisztségelfogadó nyilatkozat, jegyzőkönyv, tagjegyzék stb.), amelyekkel az elektronikus és papír alapú eljárások is gyorsabbá, szélesebb körűvé válhatnak.

Az okiratminták az alábbi linken érhetők el: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok. A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk.

A sablonok bírósági eljárásokban történő felhasználása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve nem kezdeményezhető 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-a szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás.

Az OBH valamennyi kérdésre, észrevételre megadja a szükséges tájékoztatást. Kérjük, kísérjék figyelemmel a www.birosag.hu weboldal híreit, ahol számos hasznos információt és tájékoztatást találnak (elektronikus ügyintézési portál, e-bíróság nyomtatványok, űrlapok, civil szervezetek jegyzéke stb.).

A bíróságok a jövőben is minden segítséget megadnak a civil szervezeteknek a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében.

OKIRAT SABLONOK

Tájékoztatjuk, hogy a sablonok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert azok tartalma a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29) KIM rendelet szerinti mintaokiratok, így ezek alapján nem kezdeményezhető a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-a szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás. (Az űrlapon tehát ne jelölje X-el, hogy "a csatolt alapszabály/alapító okirat mintaokirat alapján készült", mert ez a kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezheti.)
A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk.
Forrás: www.nonprofit.hu

Tájékoztató napok a 2015-ös NEA pályázatokról

Esemény időpontja: 2015. február 25.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015”, valamint „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015” című pályázati kiírásaival kapcsolatban.

A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak.

Időpontok:
2015. február 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda), 10:00 óra és 14:00 óra

Helyszín:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest Alkotmány u. 25., Magyary terem

Program:
9:30–10:00 Érkezés, regisztráció
10:00–10:30 Köszöntők
10:30–10:45 A Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015”, valamint a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015” című pályázati felhívások ismertetése (Horváth Ildikó, pályázati referens, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)
10:45–11:00 Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról (Mustó Ágnes, pályázati referens, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)
11:00–12:00 Kérdések és válaszok

13.30-14:00 Érkezés, regisztráció
14:00-14:30 Köszöntők
14:30-14:45 A Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015”, valamint a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015” című pályázati felhívások ismertetése (Horváth Ildikó, pályázati referens, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)
14:45-15:00 Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról (Mustó Ágnes, pályázati referens, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)
15:00-16:00 Kérdések és válaszok

forrás: emet.gov.hu

Európa a polgárokért - Civil szervezetek projektjei

Határidő: 2015. március 01.
Milyen projekteket támogat?
• a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
• a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
• az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek
Ez a projekt valamennyi szakaszában és minden intézményes partnerrel megvalósítható, és az alábbiakra terjed ki:
• menetrend-kialakítási tevékenységek
• érdekképviselet az előkészítési szakaszban és a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos tárgyalások során
• a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel kapcsolatos visszajelzés
A program célja:
A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.
A jó projektek:
o kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
o európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat javasolnak
o konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali folyamattal
o nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
o arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását
A civil társadalmi projekteknek az alábbi háromféle tevékenység közül legalább kettőt tartalmazniuk kell:
• A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás előmozdítása
• Véleménygyűjtés
• Önkéntesség
Pályázók:
Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.
Partnerek:
Helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.
Partnerek száma:
A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.
Költségvetés:
Maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR
A projekt helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.
Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően.
A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 18 hónap
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Európa a polgárokért program programismertetőjét is.
forrás: tka.hu

2015-ös sport pályázati kiírások

Határidő: 2015. január 22.

Az Európai Bizottság megadta a 2015-ös Európai Sporthéthez kapcsolódó Erasmus+ beadási határidőket. A sportesemények szervezésére és az együttműködési partnerségekre 2015. január 22-ig lehet pályázni.

Az Európai Sporthét célja a testmozgás és a sport népszerűsítése az Európai Unió országaiban. A 2015 szeptemberében megvalósuló egy hetes rendezvénysorozat során különböző, sporttal kapcsolatos események kerülnek megszervezésre, amelyet az Európai Bizottság koordinál.
Az Erasmus+ pályázaton belül a szervezetek az Európai Sporthét során megrendezendő non-profit sporteseményekre, valamint a kezdeményezést támogató együttműködési partnerségekre pályázhatnak. Mindkét esetben a pályázatok beadási határideje: 2015. január 22.
A Sport kategória pályázatai központi (brüsszeli) beadásúak, ezeket az Európai Bizottság Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) kezeli.
További információ az Európai Sporthétről
forrás: eurodesk.hu

Pályázat megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatására

Határidő: 2014. október 22.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet által működtetett eMagyarország Centrum pályázatot hirdet meglévő, többfunkciós eMagyarország Pontok (eMoP) támogatása céljából. A pályázati konstrukció célja a már működő eMagyarország Pontok funkciójának biztosítása, szolgáltatási színvonalának növelése.

A program kiemelt célja, „Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése,a digitális írástudás népszerűsítése”, illetve az, hogy megyei szintű koordinációs hálózat közreműködésével, Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) felállításával szélesebb körben ismertethetővé váljon a Lebonyolító által folytatott IKT használatot népszerűsítő kampány és a digitális írástudás elterjesztése.
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Csak azok a működő, Együttműködési Megállapodással rendelkező eMoP-ok, melyek működtetői:
• települési és helyi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában működő intézmények,
• nonprofit szervezetek közül: egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, társadalmi szervezetek, kivéve biztosító egyesület, politikai párt, valamint munkáltatói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek,
• egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is.
A támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás, amellyel az előző pályázatok folytatásaként már működő eMagyarország Pontokat kíván támogatni, azzal a céllal, hogy az egyes megyékben működő valamennyi eMagyarország Pont koordinálásában a Megyei eMagyarország Pont (a továbbiakban: MeMoP) közreműködjön, és területi szinten állítson fel működési mintát az eMagyarország Pontok Hálózatának részére.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:20 millió Ft.
A támogatás összege: maximum 1 millió forint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 22.
További részletes információ, a Pályázati kiírás és Útmutató, valamint az adatlapok megtalálhatóak az eMagyarország Program és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján:
www.nfm.gov.hu
www.emagyarorszag.hu

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre az eMagyarország Centrum ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségen: info@emagyarorszag.hu
forrás: emagyarorszag.hu

Norvég Civil Támogatási Alap - Közepes és kisprojektek 2014

Határidő: 2014. október 15.
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.
Pályázatot benyújtani közepes (15,000-50,000 €) és kisprojekt (1,500-15,000 €)kategóriában lehet a következő területeken:
• A terület: demokrácia és emberi jogok;
• B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
• C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
• D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
• E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
• F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
• G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak segítenie kell más civil csoportok fejlődését és proaktívan kell terjesztenie saját jó gyakorlatait a tapasztalatok hasznosítása érdekében.
A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.
A projektek legfeljebb 14 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.
Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be a felhívásra, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 3 430 000 €.
A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.
Az első fordulós pályázatokat 2014. szeptember 1-től október 15-én 18 óráig lehet benyújtani elektronikus úton a norvegcivilalap.hu-n.
A pályázatot az Ökotárs Alapítvány kezeli, egy négy szervezetből álló konzorcium vezetőjeként. Az egyes területekért a konzorcium egyes tagjai felelnek, az alábbiak szerint:
Környezet és fenntartható fejlődés:
Ökotárs Alapítvány
Tel: (1) 411-3500
email: okotars@norvegcivilalap.hu
Demokrácia és emberi jogok;
női jogok és esélyegyenlőség:
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DEMNET)
Tel: (1) 411-0410
email: demnet@norvegcivilalap.hu
Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció):
Autonómia Alapítvány
Tel: (1) 237 6021
email: autonomia@norvegcivilalap.hu
Ifjúság- és gyermekügyek;
közösség- és szervezetfejlesztés:
Kárpátok Alapítvány – Magyarország
Tel:(36) 516-750
email: karpatok@norvegcivilalap.hu
További felvilágosításért minden témakörben az adott terület gazdájához kell fordulni. Telefonos konzultációra munkaidőben (minden hétköznap 9-től 5-ig) van lehetőség;
A pályázati időszakban a lebonyolító szervezet tájékoztató napokat tart minden megye székhelyen. Ezek időpontjait lásd a program honlapján: www.norvegcivilalap.hu
A fentieken túl lehetőség van arra, hogy a pályázatírás időszakában a felelős alapítványok – meghívás esetén – információs napokat tartsanak bármely településen, szeptember végéig (hétköznapokon és hétvégén is). Ezeket az eseményeket a kezdeményező helyi szervezet(ek)nek, közösségeknek vagy civil centrumoknak kell megszervezniük, s a rendezvényre legalább 20 potenciális érdeklődő szervezet részvételét kell biztosítaniuk.
A műhelynapok pontos helyszíneit és időpontjait a www.norvegcivilalap.hu oldalon közzétesszük.
FIGYELEM! A fenti összefoglaló nem pótolja a részletes felhívás és útmutató ismeretét, kérjük csak annak alapos elolvasása és értelmezése után fogjanak hozzá a pályázat kidolgozásához!

A Szegedi Törvényszék eleget tesz a civil szervezetek közhasznú jogállásával kapcsolatos kötelezettségeinek

2014. szeptember 23.

2014. május 31. napján a Szegedi Törvényszék 1625 közhasznú jogállású civil szervezetet tartott nyilván a Civil Szervezetek Névjegyzékében. Ezen civil szervezetek közül 2014 május hónapban 591 szervezet terjesztett elő közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele, illetve változás bejegyzése iránti kérelmet.

A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet 2014. május 31-ig kezdeményezhette a közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1-jétől csak a Civil törvény szigorúbb feltételeinek megfelelő civil szervezetek jogosultak a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

Májusi dömping

2014. május 31. napján a Szegedi Törvényszék 1625 közhasznú jogállású civil szervezetet tartott nyilván a Civil Szervezetek Névjegyzékében. Ezen civil szervezetek közül 2014 május hónapban 591 szervezet terjesztett elő közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele, illetve változás bejegyzése iránti kérelmet. Ez azt jelenti, hogy csak a májusban érkezett elintézendő kérelmek száma több, mint tízszeres a tavalyi év ugyanezen hónapjában érkezett kérelmek számához viszonyítva, hiszen 2013 májusában mindösszesen 54 kérelem előterjesztésére került sor.

Az ügyszakban dolgozók mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kérelmeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben elintézzék.

Ebből adódóan a törvénykezési szünettel bezárólag feldolgozásra került valamennyi 2014 májusában vagy korábban érkezett beadvány. A hiánytalan kérelmek esetében érdemi döntés született. Ebből a közhasznú jogállás jogerős megállapítására – a július 15-től augusztus 20-ig terjedő törvénykezési szünetre is tekintettel – 21 esetben volt lehetőség. A formai vagy tartalmi hiányosságban szenvedő kérelmek vonatkozásában hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára került sor 485 esetben.

Civil szervezetek, amelyek határidőn túl nyújtottak be kérelmet vagy elmulasztották a kérelem előterjesztését

Ha a szervezet nem nyújtotta be a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelmét 2014. május 31-ig, a bíróság köteles törölni a korábbi törvény szerint nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását a Civil törvény rendelkezései alapján. Ez a határidő anyagi jogi jellegű, azaz a kérelemnek eddig az időpontig a bíróságra meg kellett érkeznie.

Ez alapján 169 esetben került arra sor, hogy az elkésett kérelmek esetében a bíróság 2014. június 1-jétől kezdődő hatállyal törölte a civil szervezet közhasznú jogállását és az elkésetten előterjesztett változásbejegyzési kérelem tárgyában indult eljárást felfüggesztette.

A bíróság eddig 453 civil szervezet közhasznú jogállását hivatalból törölte, tekintettel arra, hogy ezek a szervezetek kérelmet egyáltalán nem terjesztettek elő. Az év végéig hasonló számú szervezet esetében kell az előbb említett hivatalbóli eljárást lefolytatni.

A közhasznú jogállás törlése utáni teendők

A közhasznú jogállás törlése esetén szükséges a létesítő okirat felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítő okirat ne tartalmazzon megtévesztésre alkalmas rendelkezést – különösen a civil szervezet neve vagy létesítő okiratának egyes rendelkezései nem kelthetik azt a látszatot, hogy a szervezet közhasznú jogállású szervezetként működik.

Amennyiben a civil szervezet a működése folyamán, a későbbiekben megfelel a Civil törvény VII. fejezetében részletezett közhasznú jogállás megállapításához szükséges valamennyi rendelkezésnek, bármikor újból kérheti a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét újabb kérelem előterjesztésével a kötelezően csatolandó okiratok egyidejű benyújtása mellett.

A Szegedi Törvényszék munkatársai a Szervezetfejlszetés a Szegedi Törvényszéken elnevezésű Európai Uniós pályázat keretében a civil szervezet ügycsoportjában is tájékoztató anyagokat készítetettek, amely a későbbiekben benyújtandó közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztéséhez vázlatos segédanyaggal került kiegészítésre. Az elkészült anyagok a Szegedi Törvényszék honlapján (http://szegeditorvenyszek.birosag.hu) az ÜGYFELEINKNEK menüponton belül az ÜGYCSOPORTONKÉNTI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK alpont civil szervezetekkel kapcsolatos ügyféltájékoztató pontja alól érhető el.

A civil szervezetek egyéb kötelezettségei

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9. § (2) bekezdése értelmében a civil szervezet a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. 2016. március 15. napjától a civil szervezet létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

Tehát az első létesítő okirat módosításakor, de legkésőbb 2016. március 15. napján meg kell feleltetni a civil szervezet létesítő okiratát az új Ptk. rendelkezéseinek.

A Szegedi Törvényszék munkatársai az új. Ptk.-nak való megfeleltetéshez is vázlatos segédanyagot készítettek. Az elkészült anyagok a Szegedi Törvényszék honlapján (http://szegeditorvenyszek.birosag.hu) az ÜGYFELEINKNEK menüponton belül az ÜGYCSOPORTONKÉNTI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK alpont civil szervezetekkel kapcsolatos ügyféltájékoztató pontja alól érhető el.

A cikkben közölt adatok tájékoztató jellegűek.
Forrás: a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya

Idén is Társadalmi Vállalkozások Napja

Esemény időpontja: 2014. október 03.
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 24.
A NESsT Magyarország idén is, immár negyedik alkalommal szervezi meg a Társadalmi Vállalkozások Napját 2014. október 3-án.

Hiszel abban, hogy egy társadalmi cél és egy üzleti tevékenység összeegyeztethető?Szeretnéd látni, hogy a társadalmi problémákat fenntartható módon kezelik? Mi igen.
A NESsT Magyarország idén is, immár negyedik alkalommal az Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködésben szervezi meg a Társadalmi Vállalkozások Napját 2014. október 3-án, azzal a céllal, hogy a társadalmi vállalkozási szektor szereplőit összehozva együtt megmutassuk a társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségeket.
Örömmel várunk minden tisztelt érdeklődőt: vállalkozókat és társadalmi vállalkozókat, civil szervezetek elhivatott munkatársait, támogatókat, felelős nagyvállalatokat és befektetőket, politikai döntéshozókat és a téma iránt érdeklődő diákokat, oktatókat, valamint a sajtó képviselőit.
Milyen témákat járunk körbe a negyedik Társadalmi Vállalkozások Napján?
• A sikeres társadalmi vállalkozás összetevői: elég-e a lelkesedés? A NESsT hazai és külföldi tapasztalatainak megosztása ezúttal magukra a vállalkozásokra fókuszálva.
• Mit gondol az Európai Bizottság a társadalmi vállalkozásokról? Aktuális lehetőségek a szektor szereplői számára.
• Hogyan mérjék a hatásukat a társadalmi vállalkozások? A társadalmi vállalkozások problémamegoldó erejének és a bennük rejlő lehetőségek megmutatása és ünneplése.
• Miként mozgósíthatnak a társadalmi vállalkozások? A közvélemény és a fogyasztók megnyerése.
• Finanszírozási lehetőségek -itthon és külföldön.
• Küldetés és pénzügyi teljesítmény: lehet vonzó egy befektető számára? Társadalmi vállalkozások bemutatkozása külföldi és hazai, klasszikus és impact befektetők részvételével.
• Fogjunk össze! A társadalmi vállalkozások közösségének építése. Színes, beszélgetésre ösztönző programok révén lehetőséget biztosítottunk a társadalmi vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek, a kormányzati szereplőknek és a kapcsolódó területek szakértőinek a találkozásra, az összefogásra és egy közösség kialakítására.
A rendezvény ideje alatt megtekinthető a Társadalmi Vállalkozások Kiállítása és Vására, amelyen a látogatók megismerkedhettek a magyarországi társadalmi vállalkozások, és ezen belül is a hazai szociális szövetkezetek termékeinek és szolgáltatásainak kínálatával.
Részletes program és regisztráció a www.tarsadalmivallalkozas.hu oldalon található.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció határideje 2014. szeptember 24.

LIFE 2014-2020

Határidő: 2014. október 16.
Az Európai Bizottság közzétette az első pályázati felhívást a környezetvédelmi projektek támogatására irányuló LIFE finanszírozási program keretében. A LIFE program „Környezetvédelem” elnevezésű alprogramja 2014-ben 238,86 millió eurót biztosít arra a célra, hogy a szakemberek Európa-szerte innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és léptessenek életbe a környezetvédelemmel kapcsolatos kihívások kezelésére, különös hangsúlyt fektetve a természet és a biológiai sokféleség megőrzésére, az erőforrás-hatékonyságra, valamint a környezetvédelmi irányításra és tájékoztatásra.

A LIFE programon belül két alprogram van, három-három kiemelt területtel:
Környezetvédelem alprogram - 2,6 milliárd euró költségvetés
Kiemelt területek:
• környezet és erőforrás-hatékonyság,
• természet és biológiai sokféleség,
• környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás.
Éghajlat-politika alprogram - 864 millió euró költségvetés
Kiemelt területek:
• éghajlatváltozás mérséklése,
• alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz,
• éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás.
A „Környezetvédelem” alprogram a következő hét év folyamán összesen 2592 millió eurót fordít majd környezetvédelmi projektek finanszírozására. Ezen túlmenően a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos irányítás, információterjesztés és figyelemfelkeltés fejlesztését is támogatja.
A „hagyományos” projektek tekintetében az Európai Bizottság különösen azokat a projektjavaslatokat támogatja, amelyek a LIFE program 2014–2017. évi többéves munkaprogramjában prioritásként meghatározott témákhoz illeszkednek.
A „hagyományos” projektek esetében a pályázatok benyújtásának határideje 2014. október 16., az integrált projektek esetében pedig 2014. október 10. A LIFE program keretében legközelebb majd olyan nonprofit szervezetek pályázhatnak működési támogatásra, amelyek éghajlat-politikai és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, és tevékenységüket európai szinten fejtik ki. Ezeket az ajánlati felhívásokat idén ősszel fogja közzétenni az Európai Bizottság.
A pályázati felhívás részletes ismertetése:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
A LIFE program 2014–2017. évi többéves munkaprogramja (magyar nyelven):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&...
A LIFE programot ismertető webhely kezdőlapja:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
forrás: mkik.hu

Hetedik alkalommal rendezik meg a Civil Licit árverést

2014. június 17.

Hetedik alkalommal indul útjára a Civil Licit fenntarthatósági árverés, melynek keretében civil szervezetek üzleti szolgáltatásai kerülnek kalapács alá, melyekre vállalatok vezetői licitálnak. A civil szervezetek minden évben pályázat keretei között nyerhetik el a jogot az aukción való részvételre. A szervezők több mint száz jelentkezőre számítanak az idén, mely az előző éves eredménynek majdnem dupláját jelentené. Pályázni már lehet.

Civil szervezetek üzleti szolgáltatásokkal pályázhatnak immár hetedik alkalommal a Civil Licit fenntarthatósági aukción való részvételre. A különleges árverés során ugyanis nem adományokat gyűjtenek a szervezők a non-profit szervezetek számára, hanem olyan civil üzleti szolgáltatások bemutatására és megvásárlására adnak lehetőséget a program elindítói, melyek vállalatok számára jelenthetnek üzleti lehetőséget a fenntarthatóság égisze alatt. „Üzleti találkozóra hívjuk a cégeket és vezetőiket, akik nyitottak és elhivatottak a környezeti és társadalmi fenntarthatóság iránt, illetve fogékonyak arra is, hogy bizonyos szolgáltatásokat a civil szektortól vásároljanak, bízva szakértelmükben, látva tudásukat" – mondta el Kiss Gyöngyvér, a Civil Licit Alapítvány és a program szóvivője. „Kijelenthető, hogy a non-profit szervezetek szolgáltatásai évről évre fejlődnek, a vállalatok pedig egyre nagyobb kedvvel vásárolnak az aukción" – tette hozzá a szóvivő.
A civil szervezetek minden évben pályázat útján nyerhetik el a jogot a Civil Licit fenntarthatósági aukción való részvételre. Az idén a szervezők tizenkét szolgáltatást kívánnak árverésre bocsátani a beérkezett pályaművekből. Pályázni a környezeti és társadalmi fenntarthatóság valamennyi területéről lehet, a fő szempont a vállalati működésbe való beépíthetőség, hasznosíthatóság. A szolgáltatások lehetnek önkéntes programok éppúgy, mint képzési vagy éppen tanácsadói feladatokat felvállaló projektek. A civil szervezetek szolgáltatásait 2014. július 11-éig várják a szervezők, melyeket egy független bírálóbizottság értékel majd és választja ki a pályaművek közül a legjobbakat.
A pályázati kiírás és a pályázat feltöltése menüpontok a http://civillicit.hu/ oldalon érhetők el.
forrás: civil.info.hu