Pályázat megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatására

Határidő: 2014. október 22.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet által működtetett eMagyarország Centrum pályázatot hirdet meglévő, többfunkciós eMagyarország Pontok (eMoP) támogatása céljából. A pályázati konstrukció célja a már működő eMagyarország Pontok funkciójának biztosítása, szolgáltatási színvonalának növelése.

A program kiemelt célja, „Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése,a digitális írástudás népszerűsítése”, illetve az, hogy megyei szintű koordinációs hálózat közreműködésével, Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) felállításával szélesebb körben ismertethetővé váljon a Lebonyolító által folytatott IKT használatot népszerűsítő kampány és a digitális írástudás elterjesztése.
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Csak azok a működő, Együttműködési Megállapodással rendelkező eMoP-ok, melyek működtetői:
• települési és helyi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában működő intézmények,
• nonprofit szervezetek közül: egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, társadalmi szervezetek, kivéve biztosító egyesület, politikai párt, valamint munkáltatói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek,
• egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is.
A támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás, amellyel az előző pályázatok folytatásaként már működő eMagyarország Pontokat kíván támogatni, azzal a céllal, hogy az egyes megyékben működő valamennyi eMagyarország Pont koordinálásában a Megyei eMagyarország Pont (a továbbiakban: MeMoP) közreműködjön, és területi szinten állítson fel működési mintát az eMagyarország Pontok Hálózatának részére.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:20 millió Ft.
A támogatás összege: maximum 1 millió forint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 22.
További részletes információ, a Pályázati kiírás és Útmutató, valamint az adatlapok megtalálhatóak az eMagyarország Program és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján:
www.nfm.gov.hu
www.emagyarorszag.hu

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre az eMagyarország Centrum ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségen: info@emagyarorszag.hu
forrás: emagyarorszag.hu