Klaszterekről

Klaszterekről

A klaszterekről általában


"A klaszter földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalatok és kapcsolódó intézmények meghatározott gazdasági területen együttműködő csoportja, melyeket hasonlóságuk és egymást kiegészítő mivoltuk köt össze." (Michael E. Porter, 1998)

Klaszterek szolgáltatásai

A működő klaszterek konkrét szolgáltatásokban mért teljesítménye


A működő klaszterek outputjai körében bizonyos eredmények látványosak (pl. konferencia, honlap), mások kevésbé látványosak (pl. forrás-szerzési és -szervezési tudás, erősödő kapcsolat a cégek között, minőségbiztosítási tanúsítványok).

Információgyűjtő és -áramoltató tevékenység