HEFOP 3.5.4.

LEHETŐSÉGEK EGYENLŐSÉGE - Tudás-klaszter hálózat létrehozása a Dél-Alföldi régió hátrányos helyzetű kistérségeiben

Projektünk elsődleges célja a tudásszerzés és tudásmegosztás előmozdítása révén a távolságból fakadó hátrányos helyzetben lévő lakosság képzése és foglalkoztatásuk bővítéséhez való hozzájárulás, mindez a közművelődési intézményrendszer – tehát már egy meglévő hálózat – aktív bevonásával.A projektünk megvalósítása során elsődleges feladatunk: