LEHETŐSÉGEK EGYENLŐSÉGE - Tudás-klaszter hálózat létrehozása a Dél-Alföldi régió hátrányos helyzetű kistérségeiben

Projektünk elsődleges célja a tudásszerzés és tudásmegosztás előmozdítása révén a távolságból fakadó hátrányos helyzetben lévő lakosság képzése és foglalkoztatásuk bővítéséhez való hozzájárulás, mindez a közművelődési intézményrendszer – tehát már egy meglévő hálózat – aktív bevonásával.A projektünk megvalósítása során elsődleges feladatunk:

  • Az oktatási képzés szerkezetének és tartalmának összehangolása a munkaerőpiac igényeivel
  • Az iskolarendszeren kívüli képzés kompetencia alapúvá tétele (idegen nyelv, IT, szociális készségek, tanulási készség, vállalkozói készség)
  • Az egyének alkalmazkodóképességének és innovációs képességének javítása
  • Az egész életen át tartó tanulás jegyében a formális és nem formális oktatási, képzési intézményrendszer összehangolt fejlesztése
  • A szervezeti tudás módszereinek fejlesztése
  • A munkaerő-piaci aktivitás növelése az inaktívak képzésével és munkaerőpiacra történő segítésével (munkaerő-piaci programok, kedvezmények stb), valamint társadalmi/szociális támaszt nyújtó szolgáltatások működtetésével.
  • Esélyegyenlőség biztosítása a tanulás minden szintjén és minden formájában
  • Antidiszkriminációs gondolkodás és a tolerancia megjelenítése az oktatásban
  • Közösségfejlesztés, bizalomerősítés, együttműködési képességek fejlesztése

A Szegedi Ifjúsági Ház konzorciumi partnereivel – Bartók Béla Művelődési Központ és tagintézményei, Kelemen László Művelődési Ház – Csanádpalota, Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár - , együttműködve hozza létre a felnőttképzéshez való hozzáférést elősegítő TUDÁS-KLASZTER Információs Pontokat. A projekt keretein belül kiképzésre kerül 11 fő Life Long Learning tanácsadó, akik a helyi információnyújtáson és személyi támogatáson túl, mobil szolgáltatói tevékenységet is ellátnak kistérségi, megyei majd regionális szinten is. A szolgáltatás nyújtásával biztosítjuk a projektbe be nem volt, azonban hozzáférési nehézségekkel küzdő települések lakosságainak felnőttképzési lehetőségekről való tájékoztatását, a helyi igényeknek megfelelő képzések szervezését, és egyéb a képzésből való lemorzsolódást megelőző programok indítását. A projekt szerves részét képezi a tananyagfejlesztési tevékenység is, amely a fenntarthatóság kulcsa, mivel a Life Long Learning tanácsadói képzés akkreditációja is megvalósul, így a kötelező 7 évenkénti továbbképzések kínálatában szerepeltetjük, majd ennek segítségével bővítjük hálózatunkat.