Európa a polgárokért - Civil szervezetek projektjei

Határidő: 2015. március 01.
Milyen projekteket támogat?
• a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
• a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
• az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek
Ez a projekt valamennyi szakaszában és minden intézményes partnerrel megvalósítható, és az alábbiakra terjed ki:
• menetrend-kialakítási tevékenységek
• érdekképviselet az előkészítési szakaszban és a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos tárgyalások során
• a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel kapcsolatos visszajelzés
A program célja:
A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.
A jó projektek:
o kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
o európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat javasolnak
o konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali folyamattal
o nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
o arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását
A civil társadalmi projekteknek az alábbi háromféle tevékenység közül legalább kettőt tartalmazniuk kell:
• A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás előmozdítása
• Véleménygyűjtés
• Önkéntesség
Pályázók:
Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.
Partnerek:
Helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.
Partnerek száma:
A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.
Költségvetés:
Maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR
A projekt helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.
Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően.
A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 18 hónap
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Európa a polgárokért program programismertetőjét is.
forrás: tka.hu