Helyi gazdaságfejlesztés

Mit jelent a Helyi Gazdaságfejlesztés (LED) a gyakorlatban?


Manapság bármely település gazdasági sikere azon múlik, hogy képes-e alkalmaz¬kodni a dinamikusan változó helyi, országos és nemzetközi piacgazdasághoz. A szisztematikusan kidolgozott LED-et egyre nagyobb mértékben használják a vilá¬gon olyan települések, melyek meg akarják erősíteni helyi gazdasági kapacitásukat az adott területen, javítani akarják a befektetési klíma valamint a helyi üzletágak, vállalkozások és munkások versenyképességét és produktivitását. Az, hogy egy közösség képes-e növelni az életszínvonalát, tud-e új gazdasági lehetőségeket teremteni és legyőzni a szegénységet, azon múlik, mennyire képes átlátni a LED folyamatait és mennyire képes hatékonyan fellépni a változó és egyre inkább versenyszellemű piacgazdaság kihívásaival szemben.


Hogy lehet erős helyi gazdaságot felépíteni?

Minden településnek megvannak a maga speciális helyi adottságai, melyek vagy elősegítik vagy éppen hátráltatják a helyi gazdaságfejlődést és ezek a helyi feltét¬elek határozzák meg egy terület relatív előnyeit abban, hogy tudnak-e befekteté¬seket magukhoz vonzani, létrehozni, vagy fenntartani. A helyi gazdaságfejlesztés stratégiájának tervezését és kivitelezését a település gazdasági, szociális és fizikai adottságai határozzák majd meg. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy erős helyi gazdaság felépítéséhez minden településnek végig kell mennie egy közös fo¬lyamaton, melynek révén tisztába kerülnek a helyi gazdaság jellemzőivel és szerke¬zetével, és fel kell mérniük, hogy mik a gazdaságuk előnyei, gyenge pontjai, milyen lehetőségekkel és veszélyekkel kell szembenézniük. Ennek segítségével szembe¬sülnek azzal, hogy milyen feladatok és lehetőségek állnak a helyi gazdaság előtt.

Ki vehet részt a helyi gazdaságfejlesztésben?

A sikeres magánvállalkozások, valamint az állami és a magánszektor produktív együttműködése jólétet teremt a helyi közösségek számára. A magánvállalkozások¬hoz ugyanakkor vállalkozóbarát környezetre van szükség, mely elősegíti a gazdaság felvirágoztatását. Az önkormányzatok lényeges szerepe abban van, hogy megfelelő környezetet teremtsenek az üzleti élet prosperálása és sikeressége érdekében. A he¬lyi gazdaságfejlesztés - természeténél fogva – a vállalkozói szféra, a közösség és az önkormányzatok együttműködésén alapul.