Ifjúsági információ szolgáltatás

Ifjúsági Információs Szolgáltatás

Az információhoz való jog állampolgári jog. "A fiataloknak fenntartások nélkül joguk van a teljes, érthető és megbízható információhoz és tanácsadáshoz kivétel nélkül minden őket érintő problémában és minden szektorban, hogy ezáltal a választás teljes szabadságát élvezhessék diszkrimináció, ideológiai vagy más befolyásolás nélkül." (Európa Tanács Miniszteri Bizottsága  R 90 (7) sz. Ajánlás)
Az ifjúsági információs szolgáltatás feladatrendszerében kiemelt fontosságú az elsődleges megelőzés. Ennek megfelelően a fiatalok várható problémáinak megelőzése, illetve csökkentése érdekében, a helyi igényekhez igazodva működtetjük a megfelelő információs és tanácsadó szolgáltatásainkat.
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a mindennapi életben felmerülő gondok, szociális problémák megoldásában, az információk közvetítésében.  Ilyenek, többek között: a közérdekű információk - lakossági szolgáltatások; szabadidős programok, színházak, mozik, múzeumok, könyvtárak; művelődési központok programjai, rendezvényei, tanfolyamai, sportlétesítmények rendezvényei, sportolási lehetőségek; utazási, turisztikai információk; szálláslehetőségek fiataloknak, ifjúsági kedvezmények. Egyéb, életvezetéssel kapcsolatos tanácsadások, információ közvetítés a tanulás, oktatás, munkavállalás, szakmai átképzés, alkalmi munka, albérlet, jogi kérdések, egészségügyi- orvosi problémák, AIDS-megelőzés, drog-prevenció témakörében is.