Lehetőségek egyenlősége 2.0 - Képzések

A projekt során többféle képzést valósítunk meg, melyeken a jelentkező ingyen vehetnek részt. A program fő gerincét alkotják az Orientáló foglalkozások, melyeknek alapvető célja olyan ismeretrendszer, tudás kialakítása, amely megalapozza a későbbi, tudatos pálya­választást, továbbképzési irány választását. A résztvevők háromféle irány közül választhatnak:

  1. Szociális- és egészségügyi
  2. Gépészeti
  3. Idegenforgalmi- és vendéglátó ipari orientáló képzés

A munkaerő-piaci tréning célja az álláskereső személy képzése, fejlesztése annak érdekében, hogy képessé váljon egzisztenciális helyzete, problémái felismerésére, elemzésére és jövede­lemszerző képessége javítására. A tréning során a résztvevők megismerkednek a munkaerőpiac alapfogalmaival és jellemzőivel, valamint álláske­resési technikákat sajátítanak el a megfelelő tartós álláshely megszerzése érdekében.Az informatikai képzés során, a résztvevők alapvető számítógépkezelési isme­reteket, szövegszerkesztési alapismereteket, levelezési alapismereteket tanulhatnak. Szövegbeviteli és formázási gyakorlatokkal segítjük a mindennapi számítógép haszná­latot. A jelentkezők továbbá általános ismeretmegújító képzéseken vehetnek részt, valamint vállalkozási ismereteket tanulhatnak.  Egyéb szolgáltatásaink között szerepel módszertani, valamint pálya és álláskeresési tanácsadás.