„Női Sors-O.K. 2.0 .- Komplex fejlesztőprogram a nők munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0091

A Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a TÁMOP 5.3.1-C-09 kódszámú „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai keretén belül, mely pályázata támogatásban részesült.
A projekt címe: Női SORS-O.K. 2.0
A projekt száma: TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0091
A projekt célja:
A konstrukció célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása, illetve a képzési programokba való bekapcsolódás elősegítése, egyéni fejlesztési terveken keresztül.
A Női Sors-O.K. projekt olyan komplex fejlesztő program, amelynek célja a nők munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése olyan folyamatok beindításával, amely hosszú távon kihat az egyén életére, életvezetésre, munkavállalási szokásaira is. Projektünk az első lépés típusú szolgáltatásokon túl speciális képzést és munkaerő kipróbálási lehetőséget biztosít. Célcsoportunk olyan inaktív nők, akik elavult, nem piacképes végzettséggel rendelkeznek, illetve továbbképzésükkel piacképessé válhatnak korábbi ismereteik.
A projekt időtartama: 2013.02.01 - 2014.07.31.
Az elnyert támogatás összege: 28 530 760 Ft
A projekt eredménye:
A toborzási időszakában több száz embert kerestek meg az esetmenedzserek, végül mintegy 80 ember jelentkezett, és 43 embert sikerült bevonni a programba. A kliensek. a képzések előtt asszertív-, munkamotivációs és újraorientáló tréningeken vettek részt, majd 13 fő „Projektekből áll a világ” elnevezésű akkreditált képzésen, 24 fő „Háztartási alkalmazott” akkreditált képzésen vett részt. A képzések mellett a tanulók klubfoglalkozásokon további, elsősorban a munkavállalást segítő technikákkal ismerkedhettek meg. Emellett "egyablakos-típusú" szolgáltatásunkban főként a különböző támogatásokra koncentráló egyéni tanácsadással is támogattuk őket. A tréningeknek, a képzésnek és az egyéni segítségnyújtásnak köszönhetően a résztvevők nyitottabbak lettek, a legtöbben munkát vállaltak és a folyamat során meghatározott új céljaikat minden esetben elkezdték megvalósítani.