Norvég Civil Támogatási Alap - Közepes és kisprojektek 2014

Határidő: 2014. február 27.

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Pályázatot benyújtani közepes (20,000-70,000 €) és kisprojekt (1,500-20,000 €) kategóriában lehet a következő területeken:
• A terület: demokrácia és emberi jogok;
• B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
• C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
• D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
• E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
• F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
• G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.
A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.
A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.
Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be a felhívásra, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 €.
A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.
Az első fordulós pályázatokat 2014. január 13-tól február 27-én 18 óráig lehet benyújtani elektronikus úton.
A pályázatot az Ökotárs Alapítvány kezeli, egy négy szervezetből álló konzorcium vezetőjeként. Az egyes területekért a konzorcium egyes tagjai felelnek, az alábbiak szerint:

Környezet és fenntartható fejlődés:
Ökotárs Alapítvány
Tel: (1) 411-3500
email: okotars@norvegcivilalap.hu

Demokrácia és emberi jogok;
női jogok és esélyegyenlőség:
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DEMNET)
Tel: (1) 411-0410
email: demnet@norvegcivilalap.hu

Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció):
Autonómia Alapítvány
Tel: (1) 237 6021
email: autonomia@norvegcivilalap.hu

Ifjúság- és gyermekügyek;
közösség- és szervezetfejlesztés:
Kárpátok Alapítvány – Magyarország
Tel:(36) 516-750
email: karpatok@norvegcivilalap.hu
További felvilágosításért minden témakörben az adott terület gazdájához kell fordulni. Telefonos konzultációra munkaidőben (minden hétköznap 9-től 5-ig) van lehetőség; a beadási határidő előtti hétvégén munkatársaink ügyeletet tartanak.
A pályázati időszakban a lebonyolító szervezet tájékoztató napokat tart minden megye székhelyen. Ezek időpontjait lásd a program honlapján: www.norvegcivilalap.hu
A fentieken túl lehetőség van arra, hogy a pályázatírás időszakában a felelős alapítványok – meghívás esetén – információs napokat tartsanak bármely településen. Ezeket az eseményeket a kezdeményező helyi szervezet(ek)nek, közösségeknek vagy civil centrumoknak kell megszervezniük, s a rendezvényre legalább 15 potenciális érdeklődő részvételét kell biztosítaniuk.
FIGYELEM! A fenti összefoglaló nem pótolja a részletes felhívás és útmutató ismeretét, kérjük csak annak alapos elolvasása és értelmezése után fogjanak hozzá a pályázat kidolgozásához!
További információ a http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok oldalon!