Egységes határidők civil szervezeteknek

2013.május 30.
A Civil törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) hatályba lépése óta több, adminisztratív egyszerűsítést eredményező változtatás történt. Ennek egyik eleme, hogy a civil szervezetek különböző kötelezettségeinek határideje egységessé vált. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbiakat egyaránt május 31-éig kell teljesíteni, amelyre alig egy hét maradt.

A számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2012. évről
Egyszeres és kettős könyvvitelt vezető civil szervezeteknek egyaránt el kell készítenie a számviteli beszámolót, amelyhez közhasznú jogállástól függetlenül csatolni kell a közhasznúsági mellékletet.
Ezen dokumentumokat el kell fogadnia a jóváhagyásra jogosult testületnek (általában egyesületnél a közgyűlés, alapítványnál a kuratórium).
A civil szervezet képviseletére jogosult vezető tisztségviselő (pl.: elnök) által aláírt dokumentumokat– kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal együtt – május 31-ig letétbe kell helyezni és közzétenni.
Letétbe helyezés: kizárólag papír alapon lehetséges, az Országos Bírósági Hivatal (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.) részére kell megküldeni. A borítékra írják rá: „Beszámoló".
Közzététel: az Országos Bírósági Hivatal hivatalból közzéteszi a www.birosag.huoldalon, továbbá ha a szervezet saját honlappal rendelkezik, a dokumentumokat ott is közzé kell tenni.
További információ: http://birosag.hu/allampolgaroknak/tajekoztato-civil-szervezeteket-terhe...
Nyomtatványok elérése: http://www.civil.info.hu/intezze-el
Letétbe helyezés elmulasztásának jogkövetkezménye:
Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a fent leírtak szerint letétbe helyezte beszámolóját.
Statisztikai adatszolgáltatás a 2012. évről
Az adatszolgáltatás teljesítéséhez a Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek tevékenységéről, 2012 című, 1156 számú űrlapot kell kitöltenie minden civil szervezetnek.
A kitöltés során a szervezeteknek alapadataikon túl adatot szolgáltatnak tagjaikról, foglalkoztatottjaikról, önkénteseikről, segítőikről, a szervezet 2012. évi bevételeiről. Az űrlapon továbbá meg kell adni a 2012. évi támogatások, juttatások, adományok összegét, főbb mérlegtételeket, valamint részletező adatokat, ezért azt a számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet birtokában szükséges kitölteni és a KSH-nak beküldeni május 31-éig.
forrás: civil.info.hu